eKultura.info Przystanek kulturalny regionu częstochowskiego

www.ekultura.info   /   Almanach
Almanach

Ireneusz K
Korpyś

poeta, krytyk literacki

Ur. w 1982. Nauczyciel akademicki na stanowisku asystenta w Instytucie Filozofii, Socjologii i Psychologii Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Ukończył studia wyższe na kierunkach: filozofia, teologia, historia, zarządzanie i marketing. Członek Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „LiTWA”, członek Janowskiego Klubu Literackiego, redaktor Częstochowskiego Magazynu Literackiego „Galeria”. Członek Poleskiego Towarzystwa Filozoficznego. Publikował w „Magazynie Materiałów Literackich Cegła”, „Alejach 3”, „Częstochowskim magazynie literackim Galeria”, „Kwartalniku Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych – Polski Uniwersytet Ludowy”, „Pamiętniku Literackim”, „Variach Częstochowskich, albo Rocznikach Literackich 2006”, oraz „Granosłowiju” – w tłumaczeniu na język ukraiński. Jego wiersze ukazywały się w publikacjach zbiorowych i antologiach m.in.: by widzieć za siebie… spojrzenie 2, Częstochowa 2008; Ku źródłom słowa – antologia poetycka, Janów – Częstochowa 2011; Złotopotockie impresje, Janów – Częstochowa 2011. Jest autorem książek poetyckich: Pocztówki z Częstochowy, Częstochowa 2006; Antyerotyki, Częstochowa 2008; Traktat o pięknie i naiwności, Częstochowa 2008, niesakralne przechadzki z bogami, Częstochowa 2011; bajki dla dzieci: Imię dla Pajacyka, Częstochowa 2002; opracowań krytyczno-literackich: Szkice częstochowskie 2007–2008, Częstochowa 2008.


Co w kulturze?

Zapraszamy do przeczytania bardzo kulturalnego kwartalnika pt.: "Co w kulturze?". Do pobrania w formacie pdf.

zobacz archiwum ...

warto zobaczyć

Miasto kultury.
Jasne, że Częstochowa!

Jasne, że Częstochowa!

Film prezentuje najważniejsze wydarzenia kulturalne, które odbywają się w Częstochowie.

Ankieta

Czy informacje kulturalne uzyskane na portalu są dla Pana/Pani przydatne?Interesują Cię wyniki poprzednich ankiet?

archiwum wyników ...